Przejdź do:

Oleamide DEA

Nazwa chemiczna: N, N-bis(2-hydroksyetylo)-(Z)-9-oktadecenamid Nazwa zwyczajowa: Dietanoloamid kwasu oleinowego

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie lipofilowa, słabo rozpuszcza się w wodzie. Stabilna w normalnych warunkach
 

Działanie kosmetyczne

Substancja antystatyczna - z łatwością wiąże się z ujemnie naładowaną powierzchnią włosa, co powoduje ograniczenie elektryzowania się włosów
 

Funkcja w kosmetyku

Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli
 

Regulacje prawne

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania. Maksymalne stężenie amin drugorzędowych w produkcie gotowym nie powinno przekraczać 0,5%, także maksymalne stężenie amin drugorzędowych nie powinno przekraczać 5% (dotyczy surowców). Ponadto substancji nie należy stosować z substancjami nitrozującymi. Maksymalna zawartość nitrozoaminy nie powinna przekraczać 50 mikro g/kg. Substancja nie powinna być przechowywana w pojemniku zawierającym azotyny
 

Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Amerykańskie Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij