Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Działanie kosmetyczne

Substancja antystatyczna, zmniejsza elektryzowanie się włosów poprzez zobojętnienie ładunków elektrycznych na ich powierzchni. Substancja kondycjonująca włosy, poprawia rozczesywalność, zapobiega splątywaniu i nadaje połysk.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Quaternium-15 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1986 r. uznał Quaternium-15 za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w wykorzystywanych stężeniach. Substancja posiada potencjał uczulający. CIR w 2010 r. na podstawie nowych danych i poprzedniego raportu bezpieczeństwa uznał Quaternium-15 za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i stężeniu nieprzekraczającym 0,2%. Substancja w stężeniu 0,2% nie uczula.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię. Według danych z literatury naukowej tylko w Wielkiej Brytanii wskaźniki alergii na Quaternium-15 stale przekraczają 1%. Średnia dla wszystkich innych krajów łącznie i dla wielu poszczególnych narodów jest niższa niż 1%.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Laureth-30

Zobacz