Przejdź do:

Benzoyl Peroxide

Nazwa chemiczna: Nadtlenek dibenzoilowy

Funkcja w kosmetyku

W zestawach do sztucznych paznokci stosowany, jako inicjator chemiczny do polimeryzacji (zmienia ciecz w ciało stałe).

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).
W zestawach do sztucznych paznokci maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi 0,7% (po zmieszaniu).
Tylko do użytku profesjonalnego. Unikać kontaktu ze skórą. Przeczytać uważnie sposób użycia.

Dodatkowe warunki określone w rozporządzeniu 1223/2009:
„Stosowanie profesjonalne”
 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działającym przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij