Regulamin korzystania ze strony www.kosmopedia.pl

 1. Właścicielem serwisu www.kosmopedia.org (dalej: serwis) jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego z siedzibą w Warszawie.
   
 2. Dostęp do serwisu jest bezpłatny i udostępniany za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
   
 3. Celem serwisu jest udostępnianie informacji na temat składników kosmetyków, samych kosmetyków oraz bezpieczeństwa ich stosowania.
   
 4. Serwis ma charakter informacyjny, nie reklamuje żadnej marki ani firmy.
   
 5. Serwis może zawierać linki do innych serwisów internetowych.
   
 6. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach, na które nastąpiło przekierowanie. Użytkownik, decydując się na skorzystanie z tych linków, czyni to na własną odpowiedzialność.
   
 7. Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana:
  • dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem
  • w innych celach, z przytoczeniem informacji w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: „www.kosmopedia.org” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana.
 8. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony, niż określone w pkt 7 jest ściśle zabronione. Treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim
   
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo własności przemysłowej.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.