podrażniona skóra

Każdy z nas jest inny, dlatego czasami kosmetyk stosowany w normalnych warunkach użytkowania, u niektórych z nas powoduje indywidualną reakcję alergiczną skóry. Może być ona wywołana przez cały produkt lub pojedynczą substancję w nim zawartą. Jednostkowa reakcja alergiczna nie oznacza jednak, że dany produkt jest niebezpieczny do stosowania dla wszystkich pozostałych użytkowników. Jak powinniśmy reagować w takiej sytuacji? Jak sprawdzić czy kosmetyk nas uczula?

Zanim dany produkt kosmetyczny trafi na półki sklepowe, jego skład fizyko-chemiczny jest dokładnie analizowany i oceniany przez toksykologa, który posiada doświadczenie i wiedzę w tym zakresie. Dotyczy to zarówno wszystkich poszczególnie użytych składników, jak i gotowego produktu (możliwego miejsca aplikacji, użycia, narażenia na inne składniki i produkty, czy także grupy wiekowej).

W skład oceny bezpieczeństwa przed wprowadzeniem do obrotu wchodzi także wstępna ocena dermatologiczna potencjału drażniącego skórę w miejscu aplikacji produktu. Jeżeli istnieje jakiekolwiek ryzyko, które mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo osoby stosującej dany kosmetyk, toksykolog dokładnie to analizuje i podejmuje decyzję czy dany skład może zostać wprowadzony do użytkowania czy nie.

Aby uniknąć alergii na kosmetyki dokładnie czytajmy etykiety produktu i stosujmy się do zawartych na nich informacji! Znajdziemy tam odpowiednie oznakowanie i ostrzeżenia np.:

  • nie stosować w okolicach oczu,
  • unikać kontaktu z oczami, a w razie dostania się produktu do oczu natychmiast przemyć je wodą,
  • nie aplikować na podrażnioną i/lub zaczerwienioną skórę pach
  • należy przeprowadzić domowy test ostrzegawczy na 48h przed zastosowaniem produktu.

Czym jest reakcja alergiczna?

Sytuacja, w której na dany produkt lub substancję w nim zawartą wystąpi reakcja podrażnieniowa przemijająca w czasie lub reakcja alergiczna – trwała, także przy ponownym zastosowaniu. Objawy alergii na kosmetyk mogą występować w postaci: swędzenia, zaczerwienienia, wyprysku kontaktowego, wysypki, obrzęku (w tym opuchnięcia powiek).

kobieta-książka

Ciężkie działania niepożądane

Działania niepożądane i ciężkie działania niepożądane (takie, w których mamy do czynienia m.in. z czasową lub trwałą dysfunkcją użytkownika), są częścią tzw. oceny bezpieczeństwa danego produktu kosmetycznego. Należy je gromadzić i jeżeli tego wymaga sytuacja, na bieżąco aktualizować dokumentację produktu.

Gdzie można zgłaszać objawy niepożądane i alergie?

Wszystkie takie reakcje alergiczne na twarzy lub objemujące inne rejony skóry można zgłaszać w miejscu zakupu produktu (sklep, drogeria, apteka etc.) lub bezpośrednio u dystrybutora czy producenta. W przypadku reklamacji zgłoszonej w miejscu zakupu – sklep/apteka/drogeria etc., jest zobowiązana sprawę przekazać dalej, do osoby, od której zakupiła dany produkt. W końcowej ścieżce takie przypadki powinny trafić do dystrybutora lub producenta.

Jak producenci reagują na informacje o działaniach niepożądanych?

Wszystkie otrzymane zgłoszenia, osoby odpowiedzialne (producenci) muszą szczegółowo zebrać, przeanalizować i ocenić (ocena związku przyczynowo-skutkowego między stosowanym produktem a innymi warunkami występującymi przed, podczas lub po użytkowaniu pozwoli sprawdzić czy kosmetyk uczula).

Jeśli przypadek spełnia kryterium ciężkiego działania niepożądanego, także należy je zaraportować do lokalnych Kompetentnych Władz.
Każda informacja o uczuleniu na kosmetyk przekazana przez konsumenta jest niezwykle ważna do oceny trendów (np. w postaci danych statystycznych, takich, jak liczba i rodzaj działań niepożądanych kwartalnie lub rocznie) oraz ewentualnego dalszego ulepszania formulacji kosmetycznych, jeżeli tego wymagają. Monitorowanie bezpieczeństwa produktu kosmetycznego po jego wprowadzeniu do obrotu, jest kluczowe dla każdego z producentów. Dlatego informacja od Ciebie jest dla nich bardzo ważna!

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.