Przejdź do:

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

Nazwa chemiczna: Siarczan 3-(2- hydroksyetylo)-p-fenylenodiamonu

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów i w produktach do barwienia rzęs.

Regulacje prawne

Regulacje prawne
Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).

W produktach utleniających do farbowania włosów po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 % (w przeliczeniu na siarczan).
W produktach do barwienia rzęs po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na rzęsy nie może przekraczać 1,75 % (w przeliczeniu na wolną zasadę). Stosowana profesjonalnie.
Na etykiecie należy wydrukować:
• Stosunek zmieszania.
• Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,
• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,
• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0237&from=EN 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działającym przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij