Przejdź do:

LAURETH-7

Nazwa zwyczajowa: Oksyetylenowany 7 molami tlenku etylenu alkohol laurylowy

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie hydrofilowa, nierozpuszcza się całkowicie w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Odporna na twardą wodę, zawierającą głównie jony wapnia i magnezu
 

Działanie kosmetyczne

Substancja zwilżająca - ułatwia kontakt mytej powierzchni z roztworem myjącym, przez co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne lub elektrolity (np. chlorek sodu), dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Substancja jest bezpieczna do stosowania w kosmetykach.

Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij