Przejdź do:

Lauryl Betaine

Nazwa chemiczna: (Karboksylanianometyl)dodecylodimetylamoniowy Nazwa zwyczajowa: Laurylobetaina

Opis

Amfoteryczna substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa, rozpuszczalna w wodzie. Wykazuje różne właściwości w zależności od środowiska, w którym się znajduje (np. zmiany pH)

Działanie kosmetyczne

Substancja łagodzi ewentualne drażniące działanie wywołane przez anionowe substancje powierzchniowo czynne na skórę. Wykazuje działanie antystatyczne na włosy, zapobiega elektryzowaniu. Dzięki temu kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza włosy. Substancja zwilżająca - ułatwia kontakt mytej powierzchni z roztworem myjącym, przez co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów, a także substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Ponadto pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzanie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe.

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij