Przejdź do:

Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone

Nazwa chemiczna: 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolon i 2-metylo-3(2H)- izotiazolon z chlorkiem i azotanem magnezu Nazwa zwyczajowa: Metylochloroizotiazolinon i metyloizotiazolinon

Opis

Substancja używana w kosmetykach pod nazwą Kathon CG. W temperaturze pokojowej jest cieczą. Stabilna w zakresie pH 5-9. Substancja jest stosowana zarówno w produktach spłukiwanych, jak i pozostających na skórze.
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem).
 

Regulacje prawne

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,0015% (mieszanina w stosunku 3:1, 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu)
 

Bezpieczeństwo

Badania przeprowadzone z udziałem konserwantu, wykazały, że jest to substancja bezpieczna do użycia. Nie wywołuje, żadnych skutków ubocznych dla zdrowia, jeżeli jest stosowa w stężeniu do 0,0015%. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej, a także w opinii Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich

Powiadom Znajomego
Zamknij