Przejdź do:

Oleamide MIPA

Nazwa chemiczna: N-(2-hydroksypropylo)-(Z)-9-oktadecenamid Nazwa zwyczajowa: Monoizopropanoloamid kwasu oleinowego

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja słabo rozpuszczalna w wodzie
 

Działanie kosmetyczne

Substancja antystatyczna - z łatwością wiąże się z ujemnie naładowaną powierzchnią włosa, co powoduje ograniczenie elektryzowania się włosów
 

Funkcja w kosmetyku

Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat stosowania substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij