Przejdź do:

p-Aminophenol

Nazwa chemiczna: 4-aminofenol

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów (prekursor). 

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).
W utleniających produktach do farbowania włosów maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 0,9 %.
Dodatkowe warunki określone w Rozporządzeniu 1223/2009:
Na etykiecie należy wydrukować:
• Stosunek zmieszania
• Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów, jeśli:
• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,
• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,
• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.
Od dnia 3 marca 2018 r. na etykiecie produktów do barwienia rzęs na ¬ leży wydrukować:
• Stosunek zmieszania
• Produkt może wywoływać silne reakcje alergiczne.
• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii
Nie należy farbować rzęs, jeżeli:
• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,
• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów lub rzęs,
• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.
Tylko do użytku profesjonalnego. W przypadku dostania się preparatu do oczu natychmiast przepłukać je wodą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0237&from=EN
 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działający przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij