Przejdź do:

PEG-2 Oleamine

Nazwa chemiczna: 2,2'-(oktadec-9-enyloimino)bisetanol Nazwa zwyczajowa: Amina kwasu oleinowego oksyetylenowana 2 molami tlenku etylenu

Opis

Substancja wrażliwa na zmiany pH, niestabilna w kwaśnym środowisku. Odporna na twardą wodę, zawierającą głównie jony wapnia i magnezu. Substancja stosowana przede wszystkim w kosmetykach do włosów
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij