Przejdź do:

PEG-4 Polyglyceryl-2 Stearate

Nazwa zwyczajowa: Stearynian poliglicerolu oksyetylenowany 4 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa rozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie).
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij