Przejdź do:

Poloxamer 402

Nazwa zwyczajowa: Kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Niewrażliwa na zmiany pH. Ploxamery są to polimery zbudowane z bloku polioksyetylenu, po którym następuje blok polioksypropylenu, a następnie ponownie blok polioksyetylenu. Średni numer jednostek polioksyetylenu i polioksypropylenu różni się na podstawie numeru powiązanego z polimerem.Poloxamer 402 składa się z 13 jednostek polioksyetylenu, po których następuje 67 jednostek polioksypropylenu, a następnie ponownie 13 jednostek polioksyetylenu
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Ponadto stosowany jako rozpuszczalnik dla substancji hydrofilowych zawartych w kosmetykach
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Substancja przebadana pod względem dermatologicznym, bardzo łagodna dla skóry i błon śluzowych.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij