Przejdź do:

POTASSIUM FLUORIDE

Nazwa zwyczajowa: Fluorek potasu

Opis


Działanie kosmetyczne

Stosowany w pastach do zębów jako substancja zapobiegająca powstawaniu próchnicy

Funkcja w kosmetyku


Regulacje prawne

Dozwolony do stosowania w ograniczonym stężeniu (lista substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonej ilości, zakresie i warunkach stosowania): maksymalne dopuszczalne stężenie do stosowania w produktach do jamy ustnej to 0,15% jako fluor. W mieszaninie z innymi związkami fluoru dozwolonymi zgodnie z listą substancji dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach, całkowite stężenie fluoru nie może przekraczać 0,15%.
 

Bezpieczeństwo

Ostrzeżenia, które powinny być umieszczone na opakowaniu produktów zawierających fluorek potasu to:

  • w produktach przeznaczonych do jamy ustnej - "Zawiera fluorek potasu"
  • w przypadku past do zębów zawierających 0,1 - 0,15% fluoru, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta nie jest przeznaczona dla dzieci (np."tylko dla dorosłych"), obowiązkowe jest następujące oznakowanie: " U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem".

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania fluorku potasu w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.
 

Powiadom Znajomego
Zamknij