Przejdź do:

Sorbitan Laurate

Nazwa zwyczajowa: Laurynian sorbitanu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie lipofilowa, nierozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Substancja bezpieczna dla środowiska - biodegradowalna. Estry sorbitanu powstają w wyniku reakcji alkoholu wielowodorotlenowego, sorbitolu i kwasu tłuszczowego, w tym przypadku laurynowego
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy.  Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Jest to możliwe dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Dzięki temu poprawia też właściwości pianotwórcze preparatów myjących.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Laurynian sorbitanu jest bezpieczny do stosowania w kosmetykach. Nie wykazuje żadnego działania rakotwórczego.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia

Powiadom Znajomego
Zamknij