Przejdź do:

Sorbitan Palmitate

Nazwa zwyczajowa: Palmitynian sorbitanu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja umiarkowanie lipofilowa, nierozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Estry sorbitanu powstają w wyniku reakcji alkoholu wielowodorotlenowego - sorbitolu i kwasu tłuszczowego (palmitynowego)
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Jest to możliwe dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli. Dzięki temu poprawia też właściwości pianotwórcze preparatów myjących.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Palmitynian sorbitanu jest substancją bezpieczną do stosowania w kosmetykach. Nie wykazuje działania mutagennego, toksycznego, ani rakotwórczego, nie powoduje też podrażnień. Więcej informacji na temat stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia
 

Powiadom Znajomego
Zamknij