Przejdź do:

Sorbitan Sesquioleate

Nazwa zwyczajowa: Seskwioleinian sorbitanu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja lipofilowa, nierozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Estry sorbitanu powstają w wyniku reakcji alkoholu wielowodorotlenowego - sorbitolu i kwasu tłuszczowego (w tym przypadku oleinowego)
 

Działanie kosmetyczne


Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Przykłady emulsji kosmetycznych to: kremy, mleczka, balsamy, lotiony. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Jest to możliwe dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Seskwioleinian sorbitanu jest substancją bezpieczną do stosowania w kosmetykach. Nie wykazuje działania mutagennego, toksycznego, ani rakotwórczego.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia

Powiadom Znajomego
Zamknij