Przejdź do:

Stearalkonium Chloride

Nazwa chemiczna: Chlorek oktadecylodimetyloamoniowy Nazwa zwyczajowa: Chlorek stearalkonium

Opis

Substancja stosowana w kosmetykach jako substancja antystatyczna oraz konserwująca.
 

Działanie kosmetyczne

Substancja antystatyczna - zapobiega elektryzowaniu się włosów. Ma duże powinowactwo do powierzchni włosów - ma działanie kondycjonujące
 

Funkcja w kosmetyku

Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np.nabierając krem palcem)
 

Regulacje prawne

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu:

*Znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,1% w przeliczeniu na chlorek benzalkonium.

*Znajduje się również na liście substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach z ograniczeniami (Wykaz substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń):

  • Jego maksymalne dopuszczalne stężenie w gotowym produkcie to 3% w przeliczeniu na chlorek benzalkonium w produktach spłukiwanych do włosów (skóry głowy).
  • W produktach gotowych stężenie chlorku, bromku i sacharynianu benzalkonium o długości łańcucha alkilowego mniejszej lub równiej C14 nie może przekraczać 0,1% jako chlorek benzalkonium. Do celów innych niż zahamowanie rozwoju dorbnoustrojów w produkcie. Cel musi wynikać z prezentacji produktu.

Bezpieczeństwo

Substancja jest bezpieczna, jeżeli jest stosowana w stężeniach zalecanych w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz przez Komitet Naukowy ds.Bezpieczeństwa Konsumentów. Dodatkowe ostrzeżenia, które powinny być umieszczone na opakowaniu kosmetyków zawierających chlorek stearalkonium to "Unikać kontaktu z oczami". Chlorek stearalkonium może powodować podrażnienia skóry i oczu, jeżeli jest stosowany w formie czystej (nierozcieńczonej) na skórę.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej

Powiadom Znajomego
Zamknij