Przejdź do:

Steareth-2

Nazwa zwyczajowa: Alkohol stearylowy oksyetylenowany 2 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja lipofilowa, nierozpuszczalna w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Substancja jest otrzymywana w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearylowego. Przypisany numer do danego związku świadczy o ilości jednostek (moli) tlenku etylenu w substancji, tak więc steareth-2 jest to alkohol stearylowy, do którego przyłączone są dwie jednostki tlenku etylenu. Im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie
 

Działanie kosmetyczne

Substancja zwilżająca - ułatwia kontakt mytej powierzchni z roztworem myjącym, przez co ułatwia usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów. Substancja renatłuszczająca. Proces mycia powoduje usunięcie m.in. substancji tłuszczowych, dlatego stosuje się substancje renatłuszczające, które odbudowują barierę lipidową
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne. Jest to możliwe dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Przeprowadzone badania wykazują, że steareth-2 jest substancją bezpieczną do stosowania w kosmetykach. W stężeniu powyżej 60% może wykazywać działanie drażniące skórę i oczy, jednak, aż w tak wysokim stężeniu nie jest stosowany w produktach kosmetycznych.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA
 

Powiadom Znajomego
Zamknij