Przejdź do:

Steareth-21

Nazwa zwyczajowa: Alkolhol stearylowy oksyetylenowany 21 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa, rozpuszcza się w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Substancja jest otrzymywana w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearylowego. Przypisany numer do danego związku świadczy o ilości jednostek (moli) tlenku etylenu w substancji, tak więc steareth-21 jest to alkohol stearylowy, do którego przyłączonych jest dwadzieścia jeden jednostek tlenku etylenu. Im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja stabilizująca pianę i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora właściwości reologicznych (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Substancja nie wykazuje działania toksycznego, jest bezpieczna do stosowania w kosmetykach.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij