Przejdź do:

Steareth-30

Nazwa zwyczajowa: Alkolhol stearylowy oksyetylenowany 30 molami tlenku etylenu

Opis

Niejonowa substancja powierzchniowo czynna. Substancja hydrofilowa, rozpuszcza się całkowicie w wodzie. Wrażliwa na zmiany pH - w niskim pH jest stabilna, w wysokim ulega rozpadowi (hydrolizie). Substancja jest otrzymywana w wyniku reakcji tlenku etylenu i alkoholu stearylowego. Przypisany numer do danego związku świadczy o ilości jednostek (moli) tlenku etylenu w substancji, tak więc steareth-30 jest to alkohol stearylowy, do którego przyłączonych jest trzydzieści jednostek tlenku etylenu. Im większa ilość moli tlenku etylenu w cząsteczce substancji tym zwiększa się jej hydrofilowość, a więc rozpuszczalność w wodzie
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni włosów i skóry
 

Funkcja w kosmetyku

Pełni rolę solubilizatora, czyli umożliwia wprowadzenie do roztworu wodnego substancji nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie, np. kompozycje zapachowe, wyciągi roślinne, substancje tłuszczowe. Jest też stosowany jako pomocniczy emulgator w emulsjach O/W
 

Regulacje prawne


Bezpieczeństwo

Substancja nie wykazuje działania toksycznego, jest bezpieczna do stosowania w kosmetykach.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij