Przejdź do:

Tagetes minuta flower extract

Nazwa zwyczajowa: Ekstrakt z kwiatów aksamitki drobnolistnej

Opis

Aksamitka drobnolistna charakteryzuje się bardzo małymi kwiatami (średnica od 10 do 15mm).

Funkcja w kosmetyku

Składniki zapachowe w perfumach i kosmetykach perfumowanych.

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia:
• Produkty niespłukiwane 0,01 %
• Produkty spłukiwane 0,1%


Dodatkowe warunki określone w rozporządzeniu 1223/3009:
Dla produktów niespłukiwanych: „Nie stosować w produktach przeciwsłonecznych ani we wprowadzanych do obrotu produktach poddawanych ekspozycji na naturalne lub sztuczne promieniowanie UV.”
• Dla produktów niespłukiwanych i spłukiwanych:
„Zawartość alfa-tertienylu (tertiofenu) w ekstrakcie/olejku ≤ 0,35 %.”
„W przypadku stosowania łącznie z Tagetes patula (pozycja x) całkowita łączna zawartość aksamitki (Tagetes) w preparacie gotowym do użycia nie może przekraczać wartości granicznych maksymalnego stężenia określonych w kolumnie (g).”

Począwszy od dnia 1 maja 2019 r., nie wprowadza się do obrotu w Unii produktów kosmetycznych zawierających tę substancję. Począwszy od dnia 1 sierpnia 2019 r., nie udostępnia się na rynku unijnym produktów kosmetycznych zawierających tę substancję.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0978&from=EN
 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działający przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij