Przejdź do:

TEA-Stearate

Nazwa zwyczajowa: Sól trietanoloaminowa kwasu stearynowego

Opis

Anionowa substancja powierzchniowo czynna. Mydło, czyli sól kwasu tłuszczowego o długim łańcuchu alkilowym. Substancja niestabilna chemicznie, wrażliwa na zmiany pH (w pH kwasowym ulega zobojętnieniu i traci właściwości powiechniowo czynne). Wrażliwa na twardość wody - w obecności jonów metali wielowartościowych traci właściwości myjące i tworzy nierozpuszczalne w wodzie mydła metali wielowartosciowych.
 

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca - usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów
 

Funkcja w kosmetyku

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy.
 

Regulacje prawne

Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji dozwolonych do stosowania z ograniczeniami. Jego dopuszczalne maksymalne stężenie:

  • w produktach niespłukiwanych to 2,5%;
  • w produktach spłukiwanych, brak ograniczenia stężenia

Natomiast zarówno w produktach spłukiwanych jak i niespłukiwanych substancji nie należy stosować z substancjami nitrozującymi. Maksymalna czystość substancji powinna wynosić 99%, a także maksymalna zawartość amin drugorzędowych nie może przekraczać 0,5% (dotyczy surowców). Ponadto substancja powinna być przechowywana w pojemnikach niezawierających azotynów.
 

Bezpieczeństwo

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania substancji w kosmetykach znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej oraz Amerykańskiej Agencji FDA

Powiadom Znajomego
Zamknij