Przejdź do:

Toluene-2,5-diamine

Nazwa chemiczna: 2-metylo-1,4- benzenodiamina

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów (prekursor).

Regulacje prawne

Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych).
Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy lub rzęsy nie może przekraczać 2,0 % (w przeliczeniu na wolną zasadę).

Na etykiecie należy wydrukować:
• Stosunek zmieszania
• Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
• Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.
• Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.
• Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.
Nie farbować włosów jeśli:
• na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszko-dzona,
• kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,
• w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny
Zawiera fenylenodiaminy (toluenodiaminy).
• Nie stosować do barwienia rzęs.
• Stosować rękawice ochronne.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0237&from=EN
 

Bezpieczeństwo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa tej substancji znajdziesz również na stronie Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów działającym przy Komisji Europejskiej.

Powiadom Znajomego
Zamknij