Przejdź do:

Oznakowanie kosmetyków

Na opakowaniach kosmetyków znajdziesz wiele różnych informacji, symboli i ostrzeżeń. Niektóre z nich występują tylko na kosmetykach, inne na bardzo różnych produktach (na przykład żywności lub odzieży). Niektóre z oznaczeń są obowiązkowe, inne nie.

Poniższe zestawienie ułatwi Ci zrozumienie oznakowania kosmetyków oraz pozwoli sprawdzić, czy kosmetyk, który zamierzasz kupić jest prawidłowo oznakowany.

Poniżej przedstawiamy zestawienie informacji i symboli, które pojawiają się na opakowaniu kosmetyków.
 

Nazwa handlowa kosmetyku

Informacja nie jest obowiązkowa.

Według obecnego prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009) nie ma obowiązku umieszczania na opakowaniu nazwy handlowej produktu. Jednak jest ona częścią opisu marketingowego produktu kosmetycznego, dlatego znajduje się na większości produktów.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa użycia produktu z opisu na opakowaniu powinien wynikać sposób użycia. Dlatego nazwa produktu bardzo często zawiera wskazówki dotyczące stosowania produktu (np. krem do cery X na dzień). Z drugiej strony, ze względu na wielkość opakowania, niektóre produkty oznakowane są piktogramami wskazującymi na sposób użycia (np. rysunek oka na kredce do oczu) i wówczas nazwa produktu jest zbędna.

Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za produkt

Informacja obowiązkowa. Występuje na wszystkich produktach kosmetycznych.

Informacje te mogą być skrócone pod warunkiem, że umożliwiają identyfikację osoby odpowiedzialnej i jej adresu. Osoba odpowiedzialna to zwykle firma (choć może to być osoba fizyczna), która odpowiada za zgodność produktu z przepisami prawa, w tym jego bezpieczeństwo. Zwykle jest to producent lub importer.

Jeśli na opakowaniu podano kilka adresów jeden z nich powinien być podkreślony. Podkreślenie oznacza adres, pod którym przechowywane jest tzw. dossier, czyli dokumentacja kosmetyku (w tym receptura, wyniki badań). Dossier udostępniane jest tylko instytucjom nadzoru (np. Inspekcji Sanitarnej).

Jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium UE obowiązkowe jest podanie nazwy państwa z którego pochodzi.

Ilość nominalna, czyli ilość kosmetyku w opakowaniu

Np. "200 ml"

Informacja obowiązkowa z pewnymi wyjątkami.

Podawana jest w mililitrach (ml) lub gramach (g).
Musi być umieszczona na wszystkich kosmetykach, z wyjątkiem:

  • produktów zawierających mniej, niż 5 gramów lub 5 mililitrów (np. niektóre szminki, cienie do powiek),
  • bezpłatnych próbek i opakowań jednorazowego użytku.

Data minimalnej trwałości

"Najlepiej zużyć przed końcem:”

Informacja obowiązkowa z pewnymi wyjątkami.

Data minimalnej trwałości na produktach kosmetycznych poprzedzona jest słowami: „Najlepiej zużyć przed końcem:” lub symbolem klepsydry. Data minimalnej trwałości podawana jest zawsze w kolejności dzień, miesiąc, rok lub miesiąc i rok. Data minimalnej trwałości to okres, w jakim producent gwarantuje zachowanie bezpieczeństwa, stabilności i deklarowanych właściwości produktu. Oznakowanie jest obowiązkowo umieszczane na kosmetykach, których trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy.

Jeśli termin trwałości kosmetyku jest dłuższy niż 30 miesięcy, producent może nie podawać go na opakowaniu, ale wówczas wymagany jest symbol otwartego słoiczka PAO (ang. period after opening) opisany poniżej.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia 1223/2009/WE i wytycznymi Komisji Europejskiej istnieją produkty, na których nie stosuje się ani terminu trwałości, ani PAO (data minimalnej trwałości wynosi > 30 miesięcy, a PAO nie ma zastosowania). Są to na przykład kosmetyki w opakowaniach jednorazowego użytku, produkty zapakowane w pojemniki, w których masa produktu nie ma kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym (np. wyroby aerozolowe) oraz produkty, w przypadku których nie zachodzi ryzyko pogorszenia się ich jakości i bezpieczeństwa (stabilne pod względem mikrobiologicznym, fizycznym i chemicznym).

Symbol PAO

Symbol obowiązkowy w niektórych przypadkach, stosowany tylko na opakowaniach kosmetyków.

Symbol PAO – Period After Opening, czasem jest też nazywany symbolem otwartego słoiczka. Dodatkowo na słoiczku lub pod nim podaje się liczbę miesięcy (np. 6M, 9M, 24M).Symbol PAO oznacza czas po otwarciu opakowania (od momentu pierwszego użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem), w jakim produkt może być bezpiecznie stosowany.

Symbol PAO umieszcza się najczęściej na opakowaniach kosmetyków o trwałości powyżej 30 miesięcy. Wówczas, producent może nie umieszczać na opakowaniu daty minimalnej trwałości, ale musi umieścić znak PAO. PAO może również występować na kosmetyku o trwałości poniżej 30 miesięcy, wówczas na opakowaniu występują dwa oznaczenia - PAO i data minimalnej trwałości.

Stosowanie PAO ma zwiększyć bezpieczeństwo użycia kosmetyku. Nowoczesne metody produkcji o wysokim rygorze czystości, innowacyjne systemy konserwujące oraz opakowania pozwalają na produkcję kosmetyków, które zachowują trwałość przez długi czas (często dłużej niż 3 lata). Jednak w czasie stosowania kosmetyk jest narażony na kontakt z otoczeniem, w tym mikroorganizmami pochodzącymi z powietrza i naszej skóry. Dlatego trwałość kosmetyku w czasie użycia jest znacznie krótsza, niż gdy produkt stoi zamknięty na półce.

Ingredients (wykaz składników produktu)

Informacja obowiązkowa, ale w niektórych przypadkach może być umieszczona w innym miejscu niż na opakowaniu.

Lista składników kosmetyku musi być poprzedzona słowem „ingredients”. Skład kosmetyku podawany jest według nazw INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) czyli międzynarodowego nazewnictwa składników kosmetycznych. Składniki produktu umieszcza się w porządku malejącym według masy, tzn. że składnik, który występuje w kosmetyku w najwyższym stężeniu jest wymieniony jako pierwszy (np. Aqua). Reguła ta dotyczy składników występujących w recepturze w stężeniu powyżej 1%. Składniki użyte w stężeniach 1% lub poniżej mogą być wymienione w dowolnej kolejności, po składnikach w stężeniach większych niż 1%.

Kompozycje zapachowe lub aromatyczne (stosowane np. w błyszczykach do ust) określa się odpowiednio wyrazami „Parfum” lub „Aroma”.

Barwniki wymieniane są najczęściej po innych składnikach (nawet, jeśli jest ich więcej, niż 1%), w dowolnej kolejności, zgodnie z ich numerami CI (Color Index). W przypadku kosmetyków sprzedawanych w wielu odcieniach kolorów najczęściej wymienia się wszystkie barwniki pod warunkiem, że użyto określenia „może zawierać” lub symbolu „+/-„. Oznacza to, że kosmetyk może, ale nie musi zawierać substancji wymienionych po tym oznaczeniu. Powyższe zasady nie dotyczą jednak barwników do włosów, które muszą być wymieniane w kolejności odpowiadającej ich stężeniom i nie mogą być wymieniane w sekcji po znaku „+/-„.

W składzie kosmetyku wymienia się także tzw. potencjalne alergeny (o ile występują), czyli 26 składników kompozycji zapachowych, które u osób szczególnie wrażliwych mogą wywoływać uczulenia.

Jeżeli opakowanie kosmetyku jest zbyt małe, skład kosmetyku może zostać umieszczony na ulotce dołączonej do kosmetyku, lub dostępnej w miejscu sprzedaży, pod warunkiem, że na opakowaniu znajduje się symbol odesłania do załączonej informacji - „ręki na książce”.
 

Symbol „ręki na książce”

Symbol obowiązkowy w niektórych przypadkach, stosowany tylko na opakowaniach kosmetyków.

Symbol „ręki na książce” oznacza, że na dołączonej do kosmetyku ulotce, taśmie lub kartce umieszczone są dodatkowe, ważne informacje. Symbol stosowany jest najczęściej, gdy na opakowaniach wewnętrznym i zewnętrznym brakuje miejsca na zamieszczenie wszystkich istotnych informacji. Umieszczenie tego symbolu jest obowiązkowe jeśli na dołączonej ulotce znajdują się informacje, które nie mieszczą się na opakowaniu, a są obowiązkowe (np. skład produktu).

Jeśli na produkcie znajduje się symbol „ręki na książce”, koniecznie zapoznaj się z dołączonymi do produktu informacjami. Mogą się tam znajdować ważne wskazówki zapewniające bezpieczne użycie kosmetyku!

Numer partii

...lub inne oznaczenie pozwalające na identyfikację produktu.

Informacja obowiązkowa.
 

Numer partii może być umieszczony na przykład w postaci wytłoczonego numeru lub daty, może być także zakodowany w kodzie paskowym. Numer partii ułatwia jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej partii danego produktu np. podczas rozpatrywania reklamacji i służy tylko i wyłącznie producentowi w celu prześledzenia procesu, w którym dana partia produktu została wytworzona. Może być umieszczony tylko na opakowaniu zewnętrznym jeśli jest to podyktowane małymi rozmiarami produktu kosmetycznego.

W przypadku dystrybutora oraz konsumenta numer partii pomaga w identyfikacji produktu podczas postepowania reklamacyjnego. Nie jest jednak umieszczany po to, aby przekazać informację o dacie produkcji dystrybutorom lub konsumentom. 

Szczególne ostrzeżenia

Informacja obowiązkowa w niektórych przypadkach.

Na opakowaniu niektórych kosmetyków producent umieszcza dodatkowe ostrzeżenia, np. „chronić oczy”, „nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat”. Są one wymagane w przypadku niektórych typów produktów lub stosowania niektórych składników.
Inne ostrzeżenia mogą być umieszczane np. na wyrobach aerozolowych, posiadających zawartość palną (patrz niżej).

Na opakowaniu kosmetyku mogą być także umieszczone ostrzeżenia, które nie są obowiązkowe, ale np. wynikają z doświadczeń konsumentów z podobnymi produktami, np. „nie stosować w okolicach oczu” na kremie do twarzy, jeśli preparat powoduje uczucie szczypania po zastosowaniu w okolicach oczu. Takie ostrzeżenia może zalecić specjalista wykonujący ocenę bezpieczeństwa kosmetyku

Produkt łatwopalny

Symbol obowiązkowy na opakowaniach niektórych aerozoli, występuje nie tylko na kosmetykach.

Znak stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych. Oznacza, że zawartość opakowania aerozolu jest łatwopalna lub skrajnie łatwopalna.

Symbol UVA

Symbol nieobowiązkowy, stosowany tylko na opakowaniach kosmetyków ochrony przeciwsłonecznej.

Produkt oznakowany tym symbolem spełnia zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie skuteczności ochrony przed promieniowaniem UVA. Obecnie wszystkie kosmetyki przeciwsłoneczne powinny spełniać zalecenia w zakresie ochrony przed UVA, według których współczynnik ochrony przed promieniowaniem UVA musi wynosić co najmniej 1/3 wartości SPF (czyli współczynnika ochrony przed promieniowaniem UVB).
 

Znak „nie testowane na zwierzętach"

Symbol niebowiązkowy.

 

Uwaga! W obowiązujących przepisach istnieje c a ł k o w i t y zakaz testowania kosmetyków oraz składników kosmetyków na zwierzętach, a także wprowadza do obrotu kosmetyków zawierających substancje testowane na zwierzętach przez danego producenta. Dlatego znak ten jest coraz rzadziej stosowany przez producentów. 

Należy jednak pamiętać, że substancje, które nigdy w historii nie zostały przetestowane na zwierzętach - praktycznie nie istnieją. Ocena bezpieczeństwa wszystkich produktów kosmetycznych (także tych oznakowanych jako „nietestowane na zwierzętach” oparta jest na danych uzyskanych na zwierzętach w przeszłości).

Stosowanie oznakowania „cuelty free” zostało przez samych producentów uznane za wprowadzające w błąd (wiecej na stronie Cosmetics Europe).

Znak nie jest regulowany żadnym aktem prawnym i może mieć różny kształt.

Więcej o testach na zwierzętach znajdziesz w dziale Kosmetyki, a testy na zwierzetach.

Znak „e”

Symbol nieobowiązkowy.

Znak „e” umieszcza się na wszystkich towarach paczkowanych, nie tylko kosmetykach. Oznacza gwarancję firmy paczkującej towar, że podczas napełniania opakowań stosowano system kontroli wewnętrznej ilości produktu w opakowaniu.

Znak „odwrócony epsilon”

Symbol nieobowiązkowy.

Znak „odwrócony epsilon” odnosi się do opakowania - oznacza butelkę miarową o określonej pojemności.

Oznakowanie materiału

Symbol nieobowiązkowy.

Oznakowanie materiału, z którego wykonano opakowanie. Pokazany symbol oznacza, że opakowanie wykonano z aluminium.

Oznakowanie materiału

Symbol nieobowiązkowy.

Oznakowanie materiału, z którego wykonano opakowanie. Pokazany symbol oznacza, że opakowanie wykonano z politereftalanu etylenu.

Inne skróty, które mogą wystąpić na opakowaniach to np. LDPE (low density polyethylene), HDPE (high density polyethylene).
 

Znak „zielony punkt”

Symbol nieobowiązkowy.

Znak towarowy „Zielony Punkt”oznacza, że producent ma podpisaną umowę z organizacją odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, która jednocześnie posiada licencję na używanie tego znaku. W Polsce wyłączne prawa do używania znaku zastrzeżonym znakiem towarowym „Zielony Punkt”, który jest ma Rekopol Organizacja Odzysku S.A., Znak ten często - niesłusznie - kojarzony jest z możliwością recyklingu opakowania lub ekologicznością produktu.

Wszyscy producenci kosmetyków mają obowiązek recyklingu opakowań, ewentualnie wnoszenia tzw. opłaty produktowej za niewykonanie tego obowiązku
 

Znak „dbaj o czystość”

Symbol nieobowiązkowy.

Znak „dbaj o czystość”. Po zużyciu opakowanie należy wyrzucić do kosza na odpady, aby nie zanieczyszczało środowiska.

Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem

Symbol obowiązkowy na wyrobach aerozolowych, występuje nie tylko na kosmetykach.

Stosowany na opakowaniach aerozoli – oznacza zgodność z obowiązującym ustawodawstwem.

Całkowita pojemność opakowania

Symbol obowiązkowy na opakowaniach aerozoli, występuje nie tylko na kosmetykach.

Znak stosowany na opakowaniach wyrobów aerozolowych (lakiery do włosów, dezodoranty). Oznacza całkowitą pojemność opakowania podaną w mililitrach.

Preparat testowany dermatologicznie

Symbol nieobowiązkowy.

Oznacza, że kosmetyk został przebadany pod względem dermatologicznym i podczas badania nie wykazał właściwości drażniących lub uczulających. Badania przeprowadza się na grupie ochotników pod kontrolą lekarza.

W praktyce każdy lub prawie każdy kosmetyk jest poddawany takim badaniom.

Znak kosmetyku naturalnego

Symbol nieobowiązkowy, przyznawany odpłatnie.

Znak kosmetyku naturalnego przyznawany odpłatnie przez niemiecką organizację BDIH. Oznacza, że produkt spełnia kryteria BDIH w zakresie składu i produkcji kosmetyków naturalnych.

Znak kosmetyku naturalnego

Symbol nieobowiązkowy, przyznawany odpłatnie.

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego przyznawany przez organizację International Natural & Organic Cosmetics Association. Oznacza, że produkt spełnia kryteria NaTrue w zakresie składu i produkcji kosmetyków naturalnych i organicznych.

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego

Symbol nieobowiązkowy, przyznawany odpłatnie.

Znak kosmetyku naturalnego lub organicznego przyznawany odpłatnie przez francuską organizację ECOCERT. Oznacza, że produkt spełnia kryteria ECOCERT w zakresie składu i produkcji kosmetyków naturalnych lub organicznych.
 

Znak produktu organicznego

Symbol nieobowiązkowy, przyznawany odpłatnie.

Znak produktu organicznego, przyznawany odpłatnie przez brytyjską organizację The Soil Association. Oznacza, że kosmetyk spełnia kryteria organizacji dla kosmetyków organicznych.
 

Znak Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Symbol nieobowiązkowy, przyznawany odpłatnie.

Znak przyznawany odpłatnie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Jest przyznawany dla certyfikowanych kosmetyków naturalnych.

Czy wiesz co zawierają Twoje kosmetyki?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rutrum lacus in nulla tincidunt tincidunt.

Powiadom Znajomego
Zamknij