Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja stosowany do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów (prekursor)

Działanie kosmetyczne

Nadaje kolor włosom. Dokładny uzyskany kolor będzie zależeć od innych składników użytych w preparacie i wyjściowego koloru włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
1-Naphthol jest potencjalnie drażniący w wysokim stężeniu, dlatego jego stosowanie w produktach kosmetycznych jest regulowane i ograniczone. Stosowany jest w produktach do farbowania włosów tylko w ściśle określnym stężeniu i warunkach. Konieczne jest jednak przestrzeganie środków ostrożności dotyczących użytkowania, dlatego produkty zawierające 1-Naphthol są oznakowane odpowiednimi ostrzeżeniami. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0 %. Scientific Committee on Consumer Products: SCCP jest zdania, że (oprócz ryzyka związanego z możliwością wystąpienia uczulenia) użycie samego 1-naftolu w utleniających formulacjach do farbowania włosów w maksymalnym stężeniu 2,0% nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Cosmetic Ingredient Review: Bezpieczeństwo 1-naftolu zostało ocenione przez panel ekspertów Cosmetic Ingredient Review (CIR) w 1989 r. Eksperci CIR ocenili dane naukowe i stwierdzili, że 1-naftol jest bezpieczny jako składnik używany do farbowania włosów. W 2007 r. Panel ekspertów CIR rozważył dostępne nowe dane dotyczące tego składnika i potwierdził powyższy wniosek.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Bezpieczeństwo czystej substancji: Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest szkodliwa w przypadku połknięcia, działa szkodliwie w kontakcie ze skórą, powoduje poważne uszkodzenie oczu, powoduje podrażnienie skóry i może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Należy pamiętać, że substancja zastosowana w produktach kosmetycznych w warunkach określonych przepisami nie powoduje takiego efektu. Podczas opracowania regulacji dotyczących użycia 1-Naphtholu w kosmetykach działania szkodliwe czystej substancji zostały uwzględnione i dlatego substancja jest stosowana w kosmetykach w ograniczonym stężeniu – 2%.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak klasyfikacji jako substancja powodująca alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Chamomilla Recutita Flower Oil

Zobacz