Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik konserwujący – jego zadaniem jest zapobieganie wzrostowi mikroorganizmów (bakterii, drożdży, pleśni) w preparacie gotowym. Uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania kosmetyku. Chroni produkt przed zakażeniem mikroorganizmami podczas używania, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych w określonym dozwolonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych (Załącznik V Rozporządzenia 1223/2009). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,1%. Cosmetic Ingredient Review: Raport CIR na temat 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolu został opublikowany w 1980 r. Stwierdzono, że ten środek konserwujący jest bezpieczny jako składnik kosmetyczny w stężeniach do 0,1%, z wyjątkiem okoliczności, w których jego działanie z aminami lub amidami może powodować tworzenie nitrozoamin lub nitrozoamidów. W 1984 r. w aneksie do raportu uwzględniono nowo dostępne dane, w których zgłoszono stężenia do 1%. Panel ekspercki CIR potwierdził ograniczenie stężenia na poziomie 0,1% i potrzebę unikania 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diolu tam, gdzie mogłyby powstawać nitrozoaminy lub nitrozoamidy. Obecne maksymalne stężenie w preparatach kosmetycznych wynosi 0,1%. SCCS: Stwierdzono, że niektóre konserwanty takie jak Bronopol i Bronidox, które są stosowane w kosmetykach mogą być środkami nitrozującymi. Tak więc, ilekroć te środki konserwujące są używane ze związkami aminowymi, należy oczekiwać znacznego tworzenia nitrozoamin.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest szkodliwa w przypadku połknięcia, jest szkodliwa w kontakcie ze skórą, powoduje poważne uszkodzenie oczu, powoduje podrażnienie skóry i może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Należy pamiętać, że substancja zastosowana w produktach kosmetycznych w warunkach określonych przepisami nie powoduje takiego efektu. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych (toksyczność ostra). Klasyfikacja odnosi się jednak do substancji w postaci czystej.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Cetyl Alcohol

Zobacz