Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Stosowany w produktach przeznaczonych do barwienia włosów (w utleniających i nieutleniających produktach) i rzęs w produktach profesjonalnych.

Działanie kosmetyczne

Nadaje kolor włosom. Dokładny uzyskany kolor zależy od innych składników użytych w preparacie i wyjściowego koloru włosów

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
2-methylresorcinol jest potencjalnie drażniący w wysokim stężeniu, dlatego jego stosowanie w produktach kosmetycznych jest regulowane i ograniczone. Stosowany jest w produktach do farbowania włosów i rzęs tylko w ściśle określnym stężeniu i warunkach. Konieczne jest jednak przestrzeganie środków ostrożności dotyczących użytkowania (zarówno dla profesjonalistów, jak i dla konsumentów), dlatego produkty zawierające 2-methylresorcinol są oznakowane odpowiednimi ostrzeżeniami. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). 1. Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów. Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie 2-methylresorcinolu użytego w utleniających produktach do farbowania włosów nie może przekraczać 1,8 %. 2. Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów. Maksymalne stężenie 2-methylresorcinolu w preparacie gotowym do użycia 1,8%. 3. Produkty przeznaczone do barwienia rzęs. W przypadku produktów do barwienia rzęs z 2-methylresorcinolem przeznaczone są tylko do stosowania profesjonalnego. Maksymalne stężenie w produkcie do rzęs nie może przekraczać 1,25% po zmieszaniu w warunkach utleniających. SCCS: Na podstawie przedłożonych badań in vitro SCCS uważa, że nie ma powodów, aby obawiać się podrażnienia oczu w przypadku stosowania 2-metyloresorcynolu w produktach do farbowania rzęs przy stosowaniu do maksymalnego stężenia 1,25%. Cosmetic Ingredient Review: W ocenie bezpieczeństwa Resorcinolu i 2-Methylresorcinolu panel ekspertów Cosmetic Ingredient Review (CIR) stwierdził, że oba są bezpieczne jako składniki kosmetyczne przy prawidłowym stosowaniu i stężeniu.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak oficjalnej klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodując alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

PEG-25 PABA / Ethoxylated Ethyl-4-Aminobenzoate  

Zobacz