Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów.

Działanie kosmetyczne

Nadaje kolor włosom. Dokładny uzyskany kolor zależy od innych składników użytych w preparacie i wyjściowego koloru włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Acid Red 33 stosowany w dozwolonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami jest bezpieczny. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia to 0,5%. SCCP (Scientific Committee on Consumer Products): Eksperci komitetu SCCP w swojej opinii stwierdzili, że zastosowanie Acid Red 33 w maksymalnym stężeniu 0,5% w nieutleniających preparatach do farbowania włosów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Margines bezpieczeństwa odnosi się do stosowania Acid Red 33 tylko w preparatach do farbowania włosów. Można go również stosować jako barwnik w innych rodzajach produktów kosmetycznych. Inne rodzaje narażenia nie zostały jednak uwzględnione w ocenie. Acid Red 33 uznano jako niepodrażniający oczu i nieuczulający na skórę. Acid Red 33 nie ma także potencjału mutagennego in vivo, nie jest również rakotwórczy.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Coceth-5

Zobacz