Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Regulator pH

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Amoniak stosowany w dozwolonym stężeniu i zgodnie z pozostałymi ograniczeniami jest bezpieczny. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Jest dopuszczony do stosowania w maksymalnym stężeniu 6% (w przeliczeniu na NH3). Cosmetic Ingredient Review: Panel ekspertów CIR stwierdził, że amoniak i wodorotlenek amonu są bezpieczne do stosowania w farbach do włosów, jeśli są użyte w dozwolonym stężeniu i jeśli produkt jest sformułowany jako niedrażniący. Produkty kosmetyczne zawierające amoniak lub wodorotlenek amonu mogą być nakładane na skórę i włosy oraz mogą mieć kontakt z oczami i błonami śluzowymi. Produkty zawierające amoniak lub wodorotlenek amonu mogą być stosowane często, nawet kilka razy dziennie. Eksperci zauważyli, że te składniki w czystej postaci mogą być drażniące, ale nie ma obaw dotyczących produktów kosmetycznych zawierających te substancje. Powinny być one jednak formułowane jako niedrażniące.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, jest toksyczna w przypadku wdychania i jest łatwopalnym gazem. Należy pamiętać, że substancja zastosowana w produktach kosmetycznych w warunkach określonych przepisami nie powoduje takiego efektu. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Amoniak w produktach kosmetycznych wykorzystywany jest w ograniczonym stężeniu, które nie powoduje takich skutków jak substancja czysta.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Polypropylene

Zobacz