Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik stabilizujący pH produktów kosmetycznych. Składnik alkaliczny w utleniających farbach do włosów, odpowiada za pęcznienie włosa i uwolnienie cząsteczek melaniny do melanosomów. Stosowany w płynach do ondulacji i produktach do farbowania włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Składnik znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń, maksymalne stężenie w produkcie gotowym wynosi 6% w przeliczeniu na czysty amoniak. Jeżeli produkt zwiera powyżej 2% AmmoniumHydroxide na opakowaniu musi być zawarta informacja „zawiera amoniak”. Eksperci CIR uznali AmmoniumHydroxide za bezpieczny składnik preparatów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta w stężeniu 100% w kontakcie ze skórą, powoduje poważne uszkodzeniaskóry.Klasyfikacja CLP odnosi się do substancji w postaci czystej. W produktach kosmetycznych AmmoniumHydroxidestosowany jest w niewielkim i odpowiednio dobranym stężeniu, a tym samym nie powoduje efektów takich jak czysta substancja.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.Klasyfikacja CLP odnosi się do substancji w postaci czystej.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

PEG-5 Glyceryl Stearate

Zobacz