Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Alkohol benzylowy w kosmetykach stosuje się jako:

• substancję konserwującą, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem),

• składnik kompozycji zapachowych,

• rozpuszczalnik dla innych substancji hydrofilowych zawartych w kosmetyku • regulator lepkości, rozrzedza preparat kosmetyczny.

Bezpieczeństwo Benzyl Alcohol

Bezpieczeństwo składnika
Wiele osób w internecie szuka informacji o tym, co to jest benzyl alcohol oraz o szkodliwości alkoholu benzylowego. Benzyl Alcohol (alkohol benzylowy) jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (załącznik III do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). W przypadku, gdy alkohol benzylowy jest stosowany jako składnik kompozycji zapachowych, czyli przeznaczony do celów innych niż zahamowanie rozwoju drobnoustrojów w produkcie, cel musi wynikać z prezentacji produktu. Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników (INCI), gdy jej stężenie przekracza: — 0,001 % w produkcie niespłukiwanym — 0,01 % w produkcie spłukiwanym Składnik ten znajduje się również w wykazie substancji konserwujących dozwolonych w produktach kosmetycznych (załącznik V do Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych). Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia 1 %.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest szkodliwa w przypadku połknięcia i jest szkodliwa w przypadku wdychania. Należy pamiętać, że substancja zastosowana w produktach kosmetycznych w warunkach określonych przepisami nie powoduje takiego efektu. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Benzyl Alcohol w produktach kosmetycznych stosowany jest w bardzo niskim stężeniu- do 1% i nie wywołuje takich efektów jak czysta substancja.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko Benzyl Alcohol

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie Benzyl Alcohol

Syntetyczne, roślinne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Laureth-7

Zobacz