Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Regulator pH (funkcja buforująca). Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Działanie kosmetyczne

Ogranicza rozwój mikroorganizmów, dzięki czemu niweluje przykry zapach np. stóp.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Boric acid jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Boric acid znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 1a). Jeżeli kwas borowy jest zastosowany w zasypkach, to jego maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi: 5% (w przeliczeniu na kwas borowy). Rozporządzenie wskazuje inne ograniczenia stosowania substancji: -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. -Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, jeżeli stężenie wolnych rozpuszczalnych boranów przekracza 1,5% (w przeliczeniu na kwas borowy). Na etykiecie produktu należy umieścić następujące informacje: -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. -Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Jeżeli kwas borowy jest zastosowany w produktach do higieny ustnej, to jego maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi: 0,1% (w przeliczeniu na kwas borowy). Rozporządzenie wskazuje inne ograniczenia stosowania substancji: -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. Na etykiecie produktu należy umieścić następujące informacje: -Nie połykać. -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. Jeżeli kwas borowy jest zastosowany w innych produktach (z wyjątkiem produktów do kąpieli i trwałej ondulacji), to jego maksymalne stężenie w gotowym produkcie wynosi: 3% (w przeliczeniu na kwas borowy). Rozporządzenie wskazuje inne ograniczenia stosowania substancji: -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. -Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę, jeżeli stężenie wolnych rozpuszczalnych boranów przekracza 1,5% (w przeliczeniu na kwas borowy). Na etykiecie produktu należy umieścić następujące informacje: -Nie stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat. -Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Products): SCCS w 2010 r. w opinii bezpieczeństwa zwrócił uwagę, że można ustalić próg toksyczności reprodukcyjnej związków boru. Na tej podstawie uznał Boric acid za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych, gdy jest stosowany zgodnie z zasadami Rozporządzenia 1223/2009. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1983 r. uznał Boric acid za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 5% i przy obecnych praktykach stosowania. CIR zastrzega, że produkty zawierające wolny kwas borowy nie powinny być stosowane na skórę niemowląt ani na uszkodzoną skórę. Substancja posiada łagodny lub umiarkowany potencjał drażniący skórę. Substancja jest słabo wchłaniana przez zdrową skórę, w przypadku naruszenia ciągłości skóry stopień przenikania znacznie wzrasta. CIR w 2005 r. na podstawie nowych danych potwierdził pierwotny wniosek i postanowił nie otwierać ponownie oceny bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta może działać szkodliwie na płodność i na dziecko w łonie matki. (zaklasyfikowana jako substancja stwarzająca zagrożenie H360FD). Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Boric acid w produktach kosmetycznych występuje w niskim stężeniu i nie powoduje takich efektów jak substancja w postaci czystej (100%).

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Ciekawostki

Kwas borowy występuje w przyrodzie jako minerał, jest obecny w soli morskiej i roślinach.

PEG/PPG-8/3 Laurate

Zobacz