Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Butyl Methoxydibenzoylmethane absorbuje promieniowanie UV, dzięki czemu chroni kosmetyk przed pogarszaniem się jego jakości pod wpływem światła.

Działanie kosmetyczne

Chemiczny filtr UV, substancja pochłaniająca promieniowanie ultrafioletowe. Awobenzon ma zdolność pochłaniania światła ultrafioletowego w zakresie długości fal promieniowania UVA. Nałożony na skórę chroni ją przed fotostarzeniem, rozwojem czerniaka i innych nowotworów skórnych indukowanych nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Butyl Methoxydibenzoylmethane jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Maksymalne jego stężenie w produktach kosmetycznych wynosi 5%. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Substancja znajduje się na liście substancji promieniochronnych dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. VI, pozycja 8). Składnik ten może być wykorzystany wyłącznie z zachowaniem określonych ograniczeń, maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia: 5%. Istnieją doniesienia sugerujące, że niektóre substancje promieniochronne stosowane w kosmetykach, w tym awobenzon, mogą mieć działanie podobne do estrogenu. Komitet Naukowy Komisji Europejskiej ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla Konsumentów (SCCNFP) został poproszony o rozważenie czy filtry UV stosowane w produktach ochrony przeciwsłonecznej mają działanie estrogenne, które może wpływać na zdrowie ludzi. SCCNFP stwierdził, że filtry UV stosowane w produktach przeciwsłonecznych dopuszczonych na rynku europejskim, w tym awobenzon, nie mają skutków estrogennych, które potencjalnie mogłyby szkodliwie wpływać na zdrowie ludzi.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji jako Skin Sens w CLP, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja może generować powstawanie alergii na skórze.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Ciekawostki

Butyl methoxydibenzoylmethane absorbuje spektrum promieniowania UVA, a także działa stabilizująco na inne substancje pochłaniające UV. Promieniowanie ultrafioletowe jest ważną przyczyną przedwczesnego starzenia się skóry oraz rozwoju czerniaka i innych postaci raka skóry.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Rice Amino Acids

Zobacz