Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja nadająca zapach produktowi kosmetycznemu.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Substancja bezpieczna do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników (INCI), gdy jej stężenie przekracza: • 0,001 % w produkcie niespłukiwanym, • 0,01 % w produkcie spłukiwanym.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, Lilial posiada klasyfikację jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (działanie reprotoksyczne). Klasyfikacja CLP odnosi się tylko do 100% czystej substancji. Klasyfikacja chemiczna substancji rozpoczyna proces oceny jej bezpieczeństwa w produktach konsumenckich, w tym w kosmetykach. Jeśli substancja klasyfikowana jest bezpieczna w określonych zastosowaniach – możliwe jest jej uregulowanie. W przypadku Lilialu nie została przedstawiona wystarczająca ilość odpowiednich danych naukowych w celu uregulowania dla określonych zastosowań. Dlatego składnik został zakazany do stosowania w kosmetykach na mocy rozporządzenia 2021/1902. Zakaz stosowania i udostępniania produktów kosmetycznych z Lilialem zacznie obowiązywać od 1 marca 2022 r.  

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodując alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Sodium Cocoyl Glutamate

Zobacz