Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Niejonowy związek powierzchniowo czynny, emulgator. Składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, odpowiadająca za powstawanie i stabilizację piany w kosmetyku.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Panel ekspertów CIR stwierdził iż, Caprylyl/Capryl Glucoside jest składnikiem bezpiecznym w preparatach kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i stężeniach. Glikozyd Caprylyl / Capryl w wysokich stężeniach działa drażniąco. Składnik słabo wchłania się przez skórę i nie wykazuje niekorzystnych efektów przy niższych stężeniach (tj. stężeniach, które nie powodują podrażnienia skóry).

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji jako Skin Sens w CLP, ale istnieją doniesienia naukowe, że pochodne glikozydów alkilowych, w tym Caprylyl/Capryl Glucoside, mogą generować znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne Substancja może mieć kilka rodzajów pochodzenia, ale ostateczna decyzja zależy od producenta.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Lavandula Angustifolia Oil

Zobacz