Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Disperse Violet 1 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w wykazie substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 265 ). Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów. Maksymalne stężenie substancji w preparacie gotowym do użycia to 0,5%. Zanieczyszczenie Disperse Red 15 w barwniku Disperse Violet 1 w preparatach do farbowania do włosów powinno wynosić <1 %. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2010 r. uznał, że stosowanie Disperse Violet 1 w półtrwałych preparatach do farbowania włosów w maksymalnym stężeniu 0,5% nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta. SCCS zaznacza, że zanieczyszczenie Disperse Red 15 w barwniku Disperse Violet 1 w preparatach do farbowania do włosów powinno wynosić mniej niż 1 %. Cosmetic Ingredient Review: W ocenie bezpieczeństwa Disperse Violet 1 z 1991 r. Panel ekspertów CIR stwierdził, że składnik ten jest bezpieczny jako składnik kosmetyków w obecnie stosowanych stężeniach. W 2007 r. Panel dokonał przeglądu nowo dostępnych badań od tej oceny, wraz ze zaktualizowanymi informacjami dotyczącymi rodzajów i stężeń stosowania i potwierdził, że Disperse Violet 1 jest bezpieczny w praktykach stosowania i stężeniach (0,1-0,7 %) i nie otworzył ponownie tej oceny bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodując alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Potassium Thioglycolate

Zobacz