Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
DMDM Hydantoin jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 33). Maksymalne stężenie substancji w preparacie gotowym do użycia 0,6%. Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie „zawiera formaldehyd”, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05 %. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1998 r. uznał DMDM Hydantoin za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania. CIR w 2008 r. na podstawie nowych danych i poprzedniego raportu potwierdził pierwotny wniosek i postanowił nie otwierać ponownie oceny bezpieczeństwa. Substancja jest wykorzystywana w stężeniach: 0.00001–0.8% Obecne praktyki stosowania DMDM Hydantoin nie powodują uwalniania wolnego formaldehydu w ilości większej niż 0,2%, która stanowi limit dla tej substancji ustalony przez CIR w poprzednich raportach.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodując alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Charcoal Powder

Zobacz