Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni również kosmetyk przed nadkażeniem bakteryjnym, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
DMDM Hydantoin jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się w wykazie substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 33). Maksymalne stężenie substancji w preparacie gotowym do użycia 0,6%. Każdy produkt gotowy zawierający substancje ujęte w niniejszym załączniku uwalniające formaldehyd musi mieć na etykiecie umieszczone ostrzeżenie „zawiera formaldehyd”, jeśli stężenie formaldehydu w gotowym produkcie przekracza 0,05 %.

7 maja 2021 roku SCCS wydał opinię ,w której obniżył próg stężenia w kwestii informowania klientów o obecności formaldehydu z 0,05% do 0,001%.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Brak oficjalnej klasyfikacji, jako substancja powodując alergie skórne, ale istnieją doniesienia naukowe, że substancja generuje znaczącą liczbę przypadków uczuleń.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Sorbic acid

Zobacz