Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Działanie kosmetyczne

Substancja do farbowania włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
HC Yellow No. 2 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych przy zastosowaniu określonych ograniczeń i warunków. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 255). Jeżeli składnik znajduje się w: -utleniających produktach do farbowania włosów, to po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,75 %, -nieutleniających produktach do farbowania włosów, to maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia wynosi 1%. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2010 r. wydał opinię na temat bezpieczeństwa stosowania HC Yellow No. 2 i uznał substancję za bezpieczny składnik przy maksymalnym stężeniu 0,75% w utleniających farbach do włosów i 1,0% w nieutleniających farbach do włosów. SCCS zaznaczył, że nie można wykluczyć potencjalnego działania uczulającego substancji. Substancja posiada łagodny potencjał drażniący skórę i oczy. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1994 r. uznał HC Yellow No. 2 za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych typu farby do włosów. Substancja w stężeniu 10% nieznacznie drażniła oczy. Substancja jest bardzo słabym uczulaczem. CIR w 2011 r. przeanalizował nowe dostępne dane o HC Yellow No. 2 i potwierdził pierwotny wniosek CIR uznał HC Yellow No. 2 za składnik bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania substancji i wykorzystywanych stężeniach.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Ciekawostki

HC Yellow nr 2 jest stosowany do formułowania trwałych lub półtrwałych farb do włosów oraz płukanek.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Aluminum Distearate

Zobacz