Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja zapobiegająca rozwojowi mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym.

Działanie kosmetyczne

Substancja utleniająca w farbach do włosów i pastach wybielających jako reduktor koloru.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Hydrogen Peroxide jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Substancja znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 12). Maksymalne stężenie substancji obecnej lub uwodnionej w preparacie gotowym do użycia: ● w produktach do włosów:12% ● produktach do skóry: 4% ● w produktach do utwardzania paznokci: 2% ● w produktach do jamy ustnej, w tym płyny do płukania jamy ustnej, pasty do zębów, produkty do wybielania zębów ≤ 0,1% ● w produktach do wybielania zębów > 0,1 % ≤ 6 % ● w produktach przeznaczonych do rzęs: 2%. Produkty do wybielania zębów z nadtlenkiem wodoru to wyroby przeznaczone do sprzedaży wyłącznie lekarzom dentystom. W każdym cyklu stosowania pierwsze zastosowanie przez lekarza dentystę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewniony jest równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie wyrób wydaje się konsumentowi do dokończenia cyklu stosowania. Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Produktów przeznaczonych do rzęs z nadtlenkiem wodoru to produkty tylko do użytku profesjonalnego. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 2018 r. uznał Hydrogen Peroxide za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach. Substancja w wysokich stężeniach, które nie są stosowane w produktach kosmetycznych, wykazuje potencjał drażniący. Opinia SCCP (Scientific Committee on Consumer Products): SCCP w 2005 r. uznał Hydrogen Peroxide za substancję bezpieczną do stosowania w produktach wybielających zęby przy maksymalnym stężeniu 0,1% i w produktach wybielających przy maksymalnym stężeniu 6%, po konsultacji i za zgodą stomatologa.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu, może spowodować pożar lub wybuch (silny utleniacz), jest szkodliwa w przypadku połknięcia i wdychania. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Hydrogen Peroxide w produktach kosmetycznych występuje w bardzo niskim stężeniu i nie powoduje takich efektów jak substancja w postaci czystej (100%).

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

mineralne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Ganoderma Lucidum Fruiting Body Extract

Zobacz