Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Rozpuszczalnik. Modyfikator reologii – wpływa na konsystencję produktu, zwiększa jego lepkość. Składnik plastyfikujący, poprawia właściwości aplikacyjne.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Hydrogenated Tetradecenyl/Methylpentadecene jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Pimpinella Anisum Fruit Oil

Zobacz