Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, która uniemożliwia rozwój i przetrwanie mikroorganizmów w czasie przechowywania produktu. Chroni również kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Składnik dozwolony do stosowania w kosmetykach w ograniczonym stężeniu. Znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania z ograniczeniami w produktach kosmetycznych (zał. V, poz. 56). Jego dopuszczalne maksymalne stężenie w: – produktach spłukiwanych to 0,02%, – produktach niespłukiwanych to 0,01%, – dezodorantach i środkach przeciwpotowych to 0,0075%. Ponadto substancji nie należy stosować w produktach do jamy ustnej i warg. W produktach spłukiwanych substancji nie można stosować w produktach dla dzieci poniżej 3 lat, z wyjątkiem produktów do kąpieli/żelu pod prysznic i szamponu. W produktach niespłukiwanych substancji nie można stosować w emulsjach do ciała i kremach do ciała. W produktach niespłukiwanych oraz w dezodorantach i środkach przeciwpotowych substancji nie należy stosować w kosmetykach dla dzieci poniżej 3 lat. Cosmetic Ingredient Review: Panel ekspertów CIR podał, że Iodopropynyl butylcarbamate ma niski stopień uczulenia podczas wykonywanych badań. Iodopropynyl butylcarbamate może powodować łagodne podrażnienia skóry. Iodopropynyl butylcarbamate wykazał negatywny wynik w testach na mutagenność, rakotwórczość oraz toksyczności reprodukcyjnej i rozwojowej.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja ta jest toksyczna w przypadku wdychania, powoduje uszkodzenia narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie, powoduje poważne uszkodzenie oczu, ma działanie toksyczne – toksyczność ostra, jest szkodliwa w przypadku połknięcia. Klasyfikacja CLP odnosi się tylko 100% czystej substancji. W produktach ksoemtycznych stężenie Iodopropynyl butylcarbamate jest niewielkie – maksymalnie do 0,02%. Dlatego jako składnik użyty w kosmetykach nie wywołuje takich efektów jak czysta substancja.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzoną przez Unię Europejską, substancja może powodować alergię skórną.

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci.

Pochodzenie

syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Glyceryl Ricinoleate

Zobacz