Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator O/W, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Substancja pianotwórcza, stabilizująca i poprawiająca jakość piany w mieszaninie z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi. Pełni rolę modyfikatora reologii (czyli poprawia konsystencję powodując wzrost lepkości) w preparatach myjących, zawierających anionowe substancje powierzchniowo czynne, dzięki tworzeniu tzw. mieszanych miceli.

Działanie kosmetyczne

Substancja myjąca, usuwa zanieczyszczenia z powierzchni skóry i włosów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Laureth-9 jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych Cosmetic Ingredient Review: CIR w raporcie w 2012 r. uznał Laureth-9 za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach. Substancja wykazuje łagodny potencjał drażniący na skórę w stężeniach: 10% i 20%, a w postaci czystej (100%) umiarkowanie drażni skórę. Składnik w stężeniu 10% umiarkowanie podrażnia oczy, tego efektu nie wywołuje przy zastosowaniu niższych stężeń. CIR zastrzega, że preparaty powinny być tak sformułowane, aby nie drażniły. Składniki Laureth mogą zwiększać penetrację innych składników preparatu przez skórę, dlatego należy zachować ostrożność podczas formułowania produktów kosmetycznych ze składnikami, których ocena bezpieczeństwa opiera się na braku przenikania. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2007 r. uznał Laureth-9 za substancję o niskiej toksyczności, która nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumenta, gdy jest stosowana w maksymalnym stężeniu 3% w niespłukiwanych produktach kosmetycznych i 4% w preparatach przeznaczonych do spłukiwania. Substancja wykazuje łagodny lub umiarkowany potencjał drażniący na skórę. W stężeniu 10% umiarkowanie drażni oczy. SCCS w 2011 r. przeanalizował nowe dostępne dane i potwierdził pierwotny wniosek. SCCS uznał, że substancja nie stwarza ryzyka wywołania alergii, podczas miejscowego stosowania zawierających go produktów kosmetycznych.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Beheneth-10

Zobacz