Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Emulgator W/O, składnik umożliwiający powstanie emulsji. Emulsja to forma fizykochemiczna, która powstaje przez połączenie (wymieszanie) fazy wodnej z fazą olejową. Przykładem emulsji kosmetycznych są kremy, mleczka, balsamy. Stabilizator emulsji, zwiększa stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji.

Działanie kosmetyczne

Substancja kondycjonująca, wpływa na poprawę stopnia nawilżenia skóry.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Lecithin jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 2001 r. uznał Lecithin za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych przeznaczonych do spłukiwania w obecnych praktykach stosowania (maksymalne stężenie: 50%) i wykorzystywanych stężeniach oraz w produktach niespłukiwanych w maksymalnym stężeniu: 15%. Dane są niewystarczające do określenia bezpieczeństwa lecytyny w produktach, w których istnieje ryzyko wdychania substancji. Lecytyna nie powinna być stosowana w kosmetykach, w których mogą powstawać nitrozaminy. CIR zaznaczył, że lecytyna zamknięta w liposomach może zwiększać penetrację innych składników preparatu przez skórę, dlatego należy zachować ostrożność podczas formułowania produktów kosmetycznych ze składnikami, których ocena bezpieczeństwa opiera się na braku przenikania. CIR w 2015 r. przeanalizował nowe dostępne dane o Lecithin i potwierdził pierwotny wniosek. Lecytyna wykazuje brak lub łagodny potencjał drażniący skórę i oczy. Lecithin jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) dodawaną do żywność.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko

Pochodzenie

roślinne, zwierzęce (jeśli substancja ma różne pochodzenie, to informacji na temat użycia surowca w konkretnym produkcie należy szukać u producenta

Źródła danych

Ciekawostki

Lecytyna występuje we wszystkich organizmach żywych i jest dominującym składnikiem tkanki nerwowej.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

CI 77820 / Silver

Zobacz