Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik kompozycji zapachowych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Limonene jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Limonene znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 88, 167, 168). Jeżeli d-Limonene znajduje się w danym produkcie kosmetycznym to obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników umieszczonym na etykiecie produktu, gdy jej stężenie przekracza: 0,001 % w produkcie niespłukiwanym – 0,01 % w produkcie spłukiwanym Opinia SCCNFP (Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products intended for Consumers): SCCNFP w 1999 r. uznało produkty utleniania d-limonenu za silne alergeny. Częstość alergii kontaktowej na utleniony limonen wynosi 1-2%. SCCNFP w 2001 r. umieścił Limonene na liście substancji perfumeryjnych, które nie mogą wchodzić w skład produktów kosmetycznych z wyjątkiem określonych ograniczeń i warunków. Limonen i produkty naturalne zawierające jego znaczne ilości powinny być stosowane tylko wtedy, gdy poziom nadtlenków jest utrzymywany na najniższym praktycznym poziomie, na przykład poprzez dodanie przeciwutleniaczy w trakcie produkcji. Takie produkty powinny mieć liczbę nadtlenkową mniejszą niż 20 milimoli nadtlenku na litr (Wytyczne IFRA). Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2011 r. uznał Limonene za substancję o potencjale uczulającym. SCCS sugeruje, że obecność utlenionej frakcji (zawartość nadtlenków) nie powinna być wyższa niż 0,001% (10 ppm) dla substancji lub 0,01% (100 ppm) dla końcowego produktu kosmetycznego.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Zgodnie ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem (CLP) zatwierdzonym przez Unię Europejską, substancja ta jest łatwopalna i powoduje podrażnienia skóry . Klasyfikacja CLP odnosi się wyłącznie do substancji w czystej postaci. Limonene w produktach kosmetycznych występuje w niskim stężeniu i nie powoduje takich efektów jak substancja w postaci czystej (100%).

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 zgodna ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem i Skin Sens. 1B przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja może powodować alergię. W Wielkiej Brytanii wykonano testy płatkowe u 4731 pacjentów pod kątem produktów utleniania limonenu (0,3%). Pozytywne wyniki zaobserwowano u 5,0% badanych.

Wpływ na środowisko

Według zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania (CLP) zatwierdzonej przez Unię Europejską, substancja ta jest bardzo toksyczna dla organizmów wodnych oraz może powodować u nich długotrwałe szkodliwe skutki.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne (jeśli substancja ma różne pochodzenie, to informacji na temat użycia surowca w konkretnym produkcie należy szukać u producenta)

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Polymethylsilsesquioxane

Zobacz