Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik kompozycji zapachowych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Linalool jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Linalool znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 8a). Jeżeli linalol znajduje się w danym produkcie kosmetycznym to obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników umieszczonym na etykiecie produktu, gdy jej stężenie przekracza: 0,001 % w produkcie niespłukiwanym – 0,01 % w produkcie spłukiwanym Opinia SCCNFP (Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products intended for Consumers): SCCNFP w 1999 r. uznało Linalool za substancję o potencjale alergizującym. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2011 r. uznał Linalool za substancję o potencjale uczulającym. SCCS sugeruje, że obecność utlenionej frakcji (zawartość nadtlenków) nie powinna być wyższa niż 0,001% (10 ppm) dla substancji lub 0,01% (100 ppm) dla końcowego produktu kosmetycznego. Bezpieczeństwo czystej substancji: Brak dodatkowej klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak dodatkowej klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1B zgodna ze zharmonizowaną klasyfikacją i oznakowaniem i Skin Sens. 1 przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja może powodować alergię.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne (jeśli substancja ma różne pochodzenie, to informacji na temat użycia surowca w konkretnym produkcie należy szukać u producenta)

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Aluminum Distearate

Zobacz