Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Składnik kompozycji zapachowych.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Methyl 2-octynoate jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych przy zastosowaniu określonych ograniczeń i warunków. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Methyl 2-octynoate znajduje się na liście substancji, które mogą być zawarte w produktach kosmetycznych wyłącznie z zastrzeżeniem określonych ograniczeń (zał. III, pozycja 89). Jeżeli składnik znajduje się w danym produkcie kosmetycznym to: Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników umieszczonym na etykiecie produktu, gdy jej stężenie przekracza: 0,001 % w produkcie niespłukiwanym 0,01 % w produkcie spłukiwanym Maksymalne stężenie methyl 2-octynoate w preparacie gotowym do użycia, innym niż produkt do jamy ustnej, wynosi: 0,01%, jeśli stosowany samodzielnie. Jeśli jest obecny w połączeniu z węglanem metylooktyny, łączny poziom w produkcie końcowym nie może przekraczać 0,01% (z czego węglan metylooktyny nie może wynosić więcej niż 0,002%) Opinia SCCNFP (Scientific Committee for Cosmetic Products and Non-food Products intended for Consumers): SCCNFP w 1999 r. uznało Methyl 2-octynoate za substancję o potencjalnym działaniu alergizującym. SCCNFP w 2001 r. umieścił Methyl 2-octynoate na liście substancji perfumeryjnych, które nie mogą wchodzić w skład produktów kosmetycznych z wyjątkiem określonych ograniczeń i warunków. Zastosowanie węglanu metyloheptynu podlega następującym ograniczeniom: Maksymalne stężenie substancji w gotowym produkcie: 0,01%, Maksymalne stężenie substancji w kombinacji z Methyl octine carbonate w gotowym produkcie: 0,01%, przy czym maksymalne stężenie Methyl 2-octynoate wynosi w gotowym produkcie: 0,002%.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 i Skin Sens. 1A przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię. Methyl 2-octynoate posiada znaczący potencjał uczulający, gdy występuje w stężeniach wyższych (1-2%) niż stosowane w przemyśle kosmetycznym. Substancja jest bardzo rzadkim alergenem kosmetycznym, udokumentowano nieliczne przypadki takiego działania.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Polyglyceryl-4 Oleate

Zobacz