Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Modyfikator reologii, zagęstnik, powoduje wzrost lepkości produktu kosmetycznego. Wpływa także na stabilność piany. Lepiszcze, zapewnia związanie składników produktów kosmetycznych. Stabilizator emulsji, zwiększa stabilność i wydłuża okres trwałości emulsji. Chroni kosmetyk przed niszczącym działaniem promieniowania UV.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Methylcellulose jest bezpieczny do stosowania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review: CIR w 1986 r. uznał w swoim raporcie Methylcellulose za bezpieczny składnik preparatów kosmetycznych w obecnych praktykach stosowania i wykorzystywanych stężeniach substancji. Jest praktycznie nietoksyczna dla organizmu, także po podaniu doustnym. Przechodzi przez przewód pokarmowy w postaci niezmienionej. Pochodne metylocelulozy (100%) lekko drażnią oczy i mogą wywoływać łagodne podrażnienie skóry. CIR w 2009 r. przeanalizował nowe dostępne dane o metylocelulozie i potwierdził pierwotny wniosek. Metyloceluloza jest stosowana w produktach kosmetycznych w stężeniach: 0,0001-48%. Methylcellulose jest substancją ogólnie uznawaną za bezpieczną (GRAS – Generally Recognized As Safe) dodawaną do żywności. Stosuje się ją w klejach, które mają kontakt z żywnością oraz w opakowaniach papierowych.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne, roślinne

Źródła danych

Ciekawostki

Metyloceluloza jest pochodną celulozy, czyli substancji naturalnie występującej w ścianach komórkowych roślin, jest ona ich głównym składnikiem budulcowym.

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Carboxymethylcellulose

Zobacz