Grupa funkcyjna

  • Składniki bazowe
  • Składniki aktywne
  • Konserwanty
  • Filtry UV
  • Barwniki
  • Substancje zapachowe

Funkcja w produkcie

Substancja konserwująca, hamuje rozwój mikroorganizmów w produkcie kosmetycznym. Chroni kosmetyk przed wtórnym zakażeniem mikroorganizmami, które możemy wprowadzić przy codziennym użytkowaniu produktu (np. nabierając krem palcem).

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo składnika
Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone jest mieszaniną substancji bezpieczną do stosowania jako konserwant w produktach kosmetycznych. Rozporządzenie 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych: Mieszanina Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone znajduje się na liście substancji konserwujących dozwolonych do stosowania w produktach kosmetycznych (zał. V, pozycja 39). Jest dozwolona do stosowania w produktach do spłukiwania. Dopuszczalne maksymalne stężenie w gotowym produkcie to 0,0015% (stężenie podane dla mieszaniny 5-chloro-2-metylo-3(2H)-izotiazolonu i 2-metylo-3(2H)-izotiazolonu w stosunku 3:1). Cosmetic Ingredient Review: CIR w 2019 r. na podstawie poprzedniego raportu z 1992 r. i nowych dostępnych danych uznał Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone (MCI/MI) za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych. CIR zastrzega, że produkty kosmetyczne muszą być sformułowane w taki sposób, aby nie uczulały oraz stężenie substancji nie może przekraczać 0,00075% (7,5 ppm) w produktach niespłukiwanych lub 0,0015% (15 ppm) w produktach spłukiwanych. Produkty niespłukiwane, w których stężenie składnika nie przekracza normy, nadal mogą zwiększać ryzyko wystąpienia uczulenia, to ryzyko nie występuje w przypadku produktów przeznaczonych do spłukiwania. Osoby wcześniej uczulone na substancje powinny unikać kosmetyków zawierających mieszaninę MCI/MI. Opinia SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety): SCCS w 2009 r wydał opinię dotyczącą mieszaniny Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone (MCI/MI), w której uznał ją za bezpieczny składnik produktów kosmetycznych, gdy jest stosowana jako środek konserwujący w maksymalnym stężeniu 0,0015% w produktach przeznaczonych do spłukiwania, z wyjątkiem jego potencjału uczulającego. Potencjał uczulający jest większy, gdy MCI/MI o tym samym stężeniu występuje w kosmetykach niespłukiwanych niż przeznaczonych do spłukiwania. Główne narażenie konsumentów na substancje pochodzi z preparatów kosmetycznych, ale może być także wynikiem narażenia zawodowego i kontaktu z innymi produktami.

Bezpieczeństwo czystej substancji
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi.

Alergiczność

  • brak danych
  • brak alergiczności
  • potencjalny
  • alergen

Klasyfikacja Skin Sens. 1 i Skin Sens. 1A przekazana przez firmy ECHA w zgłoszeniach CLP wskazuje, że substancja ta może powodować alergię. Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone jest mieszaniną substancji posiadającą potencjała uczulający. Odsetek osób uczulonych wynosi około kilka procent i waha się w zależności od regionu, w którym badanie było przeprowadzane. Większą podatność na alergię wykazują kobiety i osoby poniżej 25 roku życia.

Wpływ na środowisko

Brak informacji o wpływie na środowisko.

Pochodzenie

Syntetyczne

Źródła danych

Analizuj składy kosmetyków!

Aplikacja dostępna jest na telefonach z system Android oraz iOS. Wystarczy, że klikniesz poniżej w jeden z wybranych systemów, a zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do sklepu, by móc pobrać aplikację na swój telefon.

Ammonia

Zobacz